Få den riktige hjelpen når kroppen din har vansker

Å ta vare på kroppen er noe av det viktigste vi gjør for å ivareta helsen og få et langt liv. Konkrete innvendige eller utvendige fysiske kroppslige vansker er ofte det enkleste å hanskes med. Oppstår en sykdom eller en fysisk plage, er det enkelt å vite hva man kan gjøre og hvor man kan henvende seg.

Lytt til kroppen din

Kroppen er et måleinstrument, og gir deg en pekepinn på hvordan du har det og hva du trenger. Den må lyttes til og tas på alvor, hvis ikke kan de minste symptomene fort bli til evigvarende sykdommer. Imidlertid er det også svært viktig å skille mellom vedvarende plager, og forbipasserende irritasjon. Alle mennesker blir syke i løpet av livet, enten fysisk eller psykisk. Husk at dette ikke er en indikator på personlig styrke, og oppsøk hjelp i tide.

Forebyggende behandling

Om du er en aktiv person eller har en stillesittende hverdag, kan det oppstå fysiske plager. Det kan gjelde nakke, skuldre og rygg, eller hofter og knær. På Klinikk for Alle finner du profesjonell hjelp som kan hjelpe deg både før og etter en skade. Forebyggende behandling kan hjelpe deg til bedre generell helse, både fysisk og mental.